NATO MILITARY POLICE CENTRE OF EXCELLENCE

0

News
in April 2021

Easter wishes

News
By PL on April 2021
On the occasion of the forthcoming Easter, let me express my sincere wishes of good health and hope during these challenging times.
May this Easter season bring happiness and prosperity, as well as appreciation for the closeness of the dearest ones.
Have a blessed and wonderful holiday as it fills hearts with love, renews your spirit and gives hope for a better tomorrow.
 
Happy Easter!
 
On behalf of the NATO Military Police Centre of Excellence military and civilian staff, please accept our heartfelt wishes,
 
Director COL Mirosław ŁABĘCKI

----------------------------------------------------------
 
Szanowni Państwo,
 
w tym wyjątkowym i wymagającym poświęceń czasie, w imieniu żołnierzy i pracowników wojska Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, pragnę życzyć Państwu dużo zdrowia, uśmiechu, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia chwil w gronie najbliższych.

 
Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO
 
płk Mirosław ŁABĘCKI